Biuletyn Informacji Publicznej Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/234/17 na Świadczenie stałej usługi informatycznej na potrzeby Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” - Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Ostatnia aktualizacja strony: 13.12.2017, 09:00

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/234/17 na Świadczenie stałej usługi informatycznej na potrzeby Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”

Środa, 13 grudnia 2017

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/234/17 na  Świadczenie stałej usługi informatycznej na potrzeby Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Limanowskiego 23.

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dodatkowo informuje, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.). Procedura udzielenia zamówienia w oparciu o wewnętrzny regulamin Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający kierował się kryteriami:

 

-  kryterium cena - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

       

 

Nr oferty

 

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Punktacja
w kryterium cena

 

Łączna punktacja

 

 

1.

„ITSerwis24 Wiesław Kaliszuk” ul. Skorupki 19/2 w Ząbkach

100,00%

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy  „ITSerwis24 Wiesław Kaliszuk” ul. Skorupki 19/2 w Ząbkach, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone  „ITSerwis24 Wiesław Kaliszuk” ul. Skorupki 19/2 w Ząbkach.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Metadane

Data publikacji 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska
Osoba modyfikująca informację:
©1999-2018 Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL